Font Việt Hóa KK7-Argylle

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bộ phông chữ được lấy từ bộ phim “ARGYLLE – Siêu Điệp Viên” đã được phát hành ở Việt Nam ngày 1/2/2024, mình đã nhanh chóng tìm ra được phông chữ được dùng mang tên Red Glass, và phông chữ đã được Việt Hóa thành công

CHÚ Ý: Phông chữ gốc KHÔNG CÓ SỐ, vì vậy, mình đã phải tự tìm về các video về phim Argylle trên các nền tảng mạng xã hội, và tự tạo lại chúng dưới tay mình, vì vậy số có thể bị xấu hơn so với chữ.

Bình luận