Font việt hoá iCielBC Rostrum Regular

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Tác giả: Canada Type Design, Julius Kirn, Rebecca Alaccari

Bình luận

2 bình luận trên "Font việt hoá iCielBC Rostrum Regular"