Font việt hóa FS PF BeauSans Pro – Font dùng trong logo Viettel

  • Tác giả: Panos Vassiliou
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Phongchuviet
  • Số lượt tải font: 1856
  • Ngày upload: 08/04/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bình luận

2 bình luận trên "Font việt hóa FS PF BeauSans Pro – Font dùng trong logo Viettel"