Font Việt hóa 1FTV VIP Obelix Pro regular

  • Tác giả: Valentin Antonov
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 507
  • Ngày upload: 29/11/2023
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font Việt Nam: 1FTV Autography

Font Việt hóa 1FTV Autography

Bình luận

2 bình luận trên "Font Việt hóa 1FTV VIP Obelix Pro regular"

    1. Bạn có thể tải font ở nơi khác và không có Việt hóa. Font này được team dành thời gian Việt hóa. Web hiện tại không bán font. Có thể tải toàn bộ font về nhưng 1 số font cần đăng ký gói ủng hộ duy trì.