Font việt hóa 1FTV Playbrush

  • Tác giả: Kong Font
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 1071
  • Ngày upload: 22/04/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Tác giả: Kong Font

Mã font việt hóa: 1FTV

Việt hóa bởi: fonttiengviet.com

Nếu bạn chia sẻ lại font, nhớ kèm nguồn bài viết này để cảm ơn Team việt hóa. Cảm ơn

Bình luận