Font Việt hóa 1FTV Nexa Heavy

  • Tác giả: Svet Simov
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 794
  • Ngày upload: 18/05/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Đặt full 16 font tại shop

  • Các bạn cần tải bộ 16 font Nexa Việt hóa, tải có phí tại đây

Bình luận