Font Việt hóa 1FTV Krait Solid

  • Tác giả: Ray Larabie
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com - Việt hóa 20%
  • Số lượt tải font: 293
  • Ngày upload: 16/04/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Fonttiengviet.com đã Việt hóa 20%. Vì 80% đã có dấu nhé. Thôi thì đổi thành 1FTV cho đồng bộ.

Bình luận