Font việt hóa 1FTV Airstone

  • Tác giả: Hanief Farandi
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 529
  • Ngày upload: 08/06/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Vì không tìm ra font giống như poster nên tìm 1 font khác việt hóa vui :V

Bình luận