Font tiếng việt NGT Vina Sans

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font được tác giả Nguyen Type thiết kế, lấy cảm hứng từ yếu tố lỗi phông chữ. Font được miễn phí sử dụng cho mục đích cá nhân và thương mại.

Bình luận