Font tiếng việt LC Sac Display – Nguyễn Quang Duy

  • Tác giả: Nguyễn Quang Duy
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Nguyễn Quang Duy
  • Số lượt tải font: 613
  • Ngày upload: 31/10/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.
Trích theo lời tác giả “Nguyễn Quang Duy”
LC Sac Display – bộ font hỗ trợ tiếng Việt được mình phát triển năm 2021 nay đã hoàn thiện và cho ra mắt bản thử nghiệm 01. Nếu có bất kì lỗi gì về font các bạn hãy liên lạc với mình nhé. LC Sac Display phù hợp dành cho các tiêu đề chính và phụ.
Hoàn toàn FREE cho mục đích cá nhân và thương mại. Link download các bạn có thể lấy từ phía trên.

Bình luận