Font tiếng Việt KVN-97

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

 

  • Phông được làm trên FontStruct.com
  • Chưa hơn 800 kí tự và hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ
  • Có hỗ trợ Tiếng Việt
  • Đây là phông chữ pixel được làm theo dạng 9×7 (chiều cao: 9 pixel, chiều rộng: 7 pixel)
  • Lấy cảm hứng từ font PressStart2P

Phông chữ này hoàn toàn miễn phí cho mọi mục đích sử dụng

Bình luận

1 bình luận trên "Font tiếng Việt KVN-97"