Font tiếng Việt Fira Sans (18 font )

  • Tác giả: Carrois Apostrophe
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Carrois Apostrophe
  • Số lượt tải font: 626
  • Ngày upload: 10/07/2023
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font này từ google font nhé. Tác giả Carrois Apostrophe

 

Bình luận