Font tiếng Việt 1FTV chuot tu do ( Demo )

  • Tác giả: Nguyễn Văn Huy ( fonttiengviet)
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Nguyễn Văn Huy ( fonttiengviet)
  • Số lượt tải font: 758
  • Ngày upload: 26/07/2023
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

 

Font tiếng Việt: Chuột tự do – chuot tu do
Thiết kế: Nguyễn Văn Huy ( Sáng lập fonttiengviet.com )
Ngày hoàn thành: 26.7.2023

Bình luận