Font Việt hóa Metropolis+

 • Tác giả: Chris Simpson
 • Người đăng: Catterio
 • Việt hóa: Catterio
 • Số lượt tải font: 631
 • Ngày upload: 27/04/2024
 • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bình luận

6 bình luận trên "Font Việt hóa Metropolis+"

  1. Mình 0 biết sao bạn lại cảm ơn nhưng cũng không có gì.

   Mà mình muốn báo cáo một vấn đề đó là có vẻ mình đã bị IP Block khỏi việc đăng phông chữ lên rồi. Mỗi lần mình nhấp “đăng font” sau khi điền hết thông tin bài viết thì trên màn hình hiện một thông báo bởi WordFence, nói rằng “A potentially unsafe operation has been detected in your request to this site” và dòng chữ dưới ghi “Your access to this service has been limited. (Http response code 403)”. Nhưng khi mình xài Tor (hay chỉ đơn giản là thay đổi đầu địa chỉ IP) thì mình lại đăng font được lên bình thường. (Thực ra bài viết này và bài viết Pacific Standard+ là mình đều phải dùng Tor để đăng font lên hết)

   Mình mong rằng vấn đề này có thể được khắc phục để mình có thể quay trở lại hoạt động đăng font như thường

  1. Bạn coi thử bạn đã tải về phông Metropolis bản chưa Việt hóa trên mạng hay chưa. Nếu rồi thì trước khi bạn tải về bản Việt hóa thì hãy gỡ cài đặt font Metropolis bạn đã tải từ trước. Đọc hướng dẫn này để muốn gỡ cài đặt phông chữ: https://www.creativefabrica.com/the-ultimate-font-guide/how-to-uninstall-and-remove-fonts-in-windows/ . Sau khi đã gỡ cài rồi mới tải xuống bản Việt hóa. Mình cũng hay gặp vấn đề này rằng Windows không chịu cập nhật file phông chữ khi đã reinstall và biện pháp trên là cách khắc phục hiệu quả nhất mà mình biết.

   Nếu vấn đề của bạn không dính dáng đến Windows mà liên quan đến phông chữ thì mình đã double-check lại rằng cả 18 tệp phông chữ đều có hỗ trợ đánh chữ cái tiếng Việt.

   Có mắc lỗi gì bạn hãy báo cho mình biết để mình coi lại