Font Future History ( Gõ được tiếng Việt )

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.
Future History là một phông chữ hiện đại và phong cách kết hợp sans và serif trong một phông chữ. Với sans là chữ uppercase dan serif là chữ viết thường. Bạn có thể sử dụng chữ viết thường và chữ viết hoa trong cùng một từ để làm cho văn bản của bạn nổi bật hơn! Và phần hay nhất của phông chữ này là phiên bản Italic như các thay thế có nghĩa là bạn có thể kết hợp tất cả mà không cần lo lắng về sự chọc ghẹo! Bạn có thể sử dụng phông chữ này cho tạp chí, áp phích và phù hợp với tiêu đề. Phông chữ này cũng hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Ization Việt Nam vào 26 THÁNG 3
Ngày: 18/05/2023
Miễn phí sử dụng thương mại cá nhân & máy tính

Bình luận