Font Việt hóa UTM Neo Sans Intel ( 4 font )

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bộ font Utm Neo Sans Intel Việt Hóa gồm có 4 font:

  • UTM Neo Sans Intel Regular

  • UTM Neo Sans Intel Italic

  • UTM Neo Sans Intel Bold

  • UTM Neo Sans Intel Bold Italic


Bình luận