Font việt hoá TP Jello Chlour

  • Tác giả: Dyaharum Pungki Revitasari
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Tuỳn Pucca
  • Số lượt tải font: 460
  • Ngày upload: 13/04/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bộ font gồm 1 font chữ viết tay và 4 font chữ không chân với nhiều “biến hoá” mới lạ đang đợi bạn khám phá. Font siêu thích hợp để các bạn thiết kế bìa truyện, tiêu đề tạp chí, ấn phẩm văn phòng, nhận diện thương hiệu, thiết kế thiệp mời, thiệp cưới, v.v…

Bình luận