Font Việt hóa SVN Notulen Serif Display ExtraBold

  • Tác giả: Siwox Studios
  • Người đăng: Hoàng Quân
  • Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
  • Số lượt tải font: 1700
  • Ngày upload: 02/03/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bình luận