Font việt hoá Shopee Display & FVH Shopee Text

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Font nhận diện thương hiệu của Shopee, do Shopee Design phát triển.

Style:

+ Shopee Display: Light, Regular, Bold, ExtraBold, Black

+ FVH Shopee Text: Bold

Bình luận