Font việt hóa Paris 2024

  • Tác giả: Julie Soudanne + Elliott Amblard + Tina Payet + Sylvain Boyer
  • Người đăng: Đặng Trung Kiên
  • Việt hóa: Kiên 2k7
  • Số lượt tải font: 1102
  • Ngày upload: 17/06/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Đây là Paris 2024, bộ phông chữ được thiết kế dành riêng cho các sự kiện liên quan đến Thế Vận Hội Mùa Hè Paris 2024, bộ phông đã được Việt Hóa 7/14 kiểu, xin hãy giữ lại trong máy sử dụng cá nhân để tránh vấn đề bản quyền.

Bình luận