Font việt hoá MJ Ramadhan Mubarok

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Ramadhan Mubarok là một phông chữ có chủ đề Hồi giáo, phông chữ này phù hợp với nhu cầu thiết kế Hồi giáo của bạn.

Phông chữ này hoàn hảo cho các sản phẩm, quần áo, áo thun, sản phẩm thực phẩm, sản phẩm đồ uống, bìa sách, tạp chí, áp phích, tờ rơi và các thiết kế khác.

Lưu ý: Không được sử dụng với mục đích thương mại.Muốn sử dụng với mục đích thương mại phải mua giấy phép sử dụng của tác giả.

Bình luận