Font việt hoá MJ Grueso

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Grueso là một phông chữ sans serif đậm với cảm giác cổ điển. Sử dụng phông chữ này cho bất kỳ dự án chế tạo nào đòi hỏi một cái nhìn cá nhân!

Bình luận