Font việt hoá MJ Gasping

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.
Phông chữ tương lai đáng kinh ngạc, Cấu trúc Glyphs tối giản và độc đáo.
Cảm hứng từ Công nghệ hiện đại, Poster phim khoa học viễn tưởng, chủ đề khoa học và không gian.
Phông chữ thực sự tuyệt vời để bao gồm Dự án của bạn như Chữ, Giao diện trang web, Tạp chí, Thương hiệu, Áp phích, lời mời đám cưới, trích dẫn Chữ, Biểu trưng, ​​và nhiều hơn nữa thiết kế dự án của bạn.

Bình luận