Font việt hóa iCiel Zitrone FY

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Zitrone FY được đồng sáng tạo bởi João Costa, Alisa Nowak & Jérémie Hornus trên fontyou.com, xưởng đúc kiểu hợp tác đầu tiên.

Phù hợp với thương hiệu, trang trí, trưng bày, đông, thanh lịch, nữ tính, thân thiện, chân tóc, tiêu đề, mực, lời mời, dễ đọc, nhẹ, hiện đại, nguyên bản, vui tươi, áp phích, tròn, sans serif, mỏng

Bình luận