Font Việt hóa 1FTV VIP Rubik Italic

  • Tác giả: Philipp Hubert, Sebastian Fischer
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 41
  • Ngày upload: 14/05/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Đặt full 10 font tại shop

  • Các bạn cần tải bộ 10 font Rubik Việt hóa, tải có phí tại đây

Bình luận