Font việt hóa 1FTV Konde Light

  • Tác giả: Kana Widana
  • Người đăng: thanh du
  • Việt hóa: fonttiengviet.com
  • Số lượt tải font: 348
  • Ngày upload: 18/04/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Đây là một font chữ cổ điển phù hợp trong thiết kế bìa sách hoặc tạp chí.

Tác giả: Kana Widana

Mã font việt hóa: 1FTV

Việt hóa bởi: fonttiengviet.com

  • Bản Việt hóa cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân dưới hình thức trả phí. Ủng hộ gói thành viên để duy trì website

Bình luận