Font Playfair Display 12 file ( Gõ tiếng Việt )

  • Tác giả: Claus Eggers Sørensen
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Claus Eggers Sørensen
  • Số lượt tải font: 1124
  • Ngày upload: 04/01/2024
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Bình luận