Font Lexend ( 9 font ) – Gõ tiếng Việt

  • Tác giả: Tổng hợp
  • Người đăng: Quang Đăng
  • Việt hóa: Tổng hợp
  • Số lượt tải font: 2440
  • Ngày upload: 30/06/2023
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Designed by Bonnie Shaver-TroupThomas JockinSantiago OrozcoHéctor GómezSuperunion

Nguồn: Google Font

 

Bình luận