Font việt hóa thương hiệu Grab

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Banner được sưu tầm từ https://www.behance.net/gallery/110418417/Grab-Tet-Holiday-2021

Bình luận