Font việt hoá MJ Caster

Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

Caster là một kịch bản poster dày, được tạo ra bởi Måns Grebäck trong năm 2019. Nó là một kiểu chữ chất lượng cao và có các hình thức chữ cái tràn đầy năng lượng, kịch tính. Nó chứa tất cả các biểu tượng cần thiết và hỗ trợ một loạt các ngôn ngữ.

Caster Font

Caster Font

Caster Font

Bình luận