Font việt hóa LNTH Adelia

  • Tác giả: Carroline Herrera
  • Người đăng: Ducthu
  • Việt hóa: LNTH
  • Số lượt tải font: 1262
  • Ngày upload: 26/03/2022
  • Chia sẻ Facebook
Lưu ý: Font này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân. Sử dụng cho mục đích thương mại nên mua bản quyền gốc từ tác giả.

This font just for demo version (demo license) and Free for personal use.
If you want to use this font for your project and license,
please contact me : carrolineherrera@gmail.com
Best Regards,
Carroline

Bình luận